Bohinjske znamenitosti

KULTURNI SPOMENICI U BLIŽOJ OKOLICI:

  • Cerkev sv.Janeza, stilski najraznolikija crkva u Bohinju (6 km)
  • Cerkev sv. Duha (7 km)
  • Planšarski muzej u Staroj Fužini, muzej pastirstva i kušanje starih jela (7km)
  • Muzej, hiša Tomaža Godca u Bohinjski Bistrici, bohinjskog sportaša i revolucionara, arheološka izložba, muzej kožarstva, mali vojni muzej sočanske i alpske fronte 1915.-1917., konstituiranje CK KPJ (500m)
  • Skupina “stogov” – toplara ispod sela Studor (6 km)
  • Oplenova hiša u Studoru (6 km)
  • Zoisov grad sa satom-kulom u Bohinjski Bistrici (600m)
  • Rodna kuća dr. Janeza Mencingera, slovenskog pisca na Brodu (2km)

PRIRODNE ZNAMENITOSTI: